Mag.psych., Ģimenes psihoterapijas speciāliste

» ģimenes terapija, 
»  pāru terapija
»  individuāla terapija
»  psihodiagnostika, 
»  grupu vadīšana, 
»  palīdzība vardarbības upuriem
»  izglītojošu semināru, kursu vadīšana, 
»  palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29571556
e-pasts: sarmitestaale@inbox.lv

Sniedzu individuālās, ģimenes psiholoģiskās konsultācijas, vadu dažādas psiholoģiskās atbalsta grupas, vadu seminārus – kursus, strādāju ar vardarbībā cietušiem bērniem un sievietēm.

  • Skolas un ģimenes psihologa kvalifikācija,
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā,
  • Apgūstu ģimenes psihoterapiju Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu biedrības piedāvātajā izglītības programmā

Papildus akadēmiskai izglītībai esmu apguvusi:

  • Atbalsta grupu vadīšana vecākiem „Bērna emocionālā audzināšana”
  • Tiesības veikt intelekta izpēti ar „Vudkoka Džonsona starptautiskā izdevuma kognitīvo spēju testu”, saskaņā ar saņemto Vudkoka – Munoza fonda sertifikātu
  • Veikt vardarbībā cietušo bērnu un sieviešu rehabilitāciju

Darba pieredze:

  • No 2002.gada strādāju kā skolas un ģimenes psiholoģe

Manas veiksmīgāk realizētās programmas – apmācību grupu vadīšana vecākiem „Bērna emocionālā audzināšana” un „Mans bērns – veiksmīgs skolēns”. Izglītojoši semināri pedagogiem, vecākiem, audžu ģimenēm, aizbildņiem.