Sarmīte Bambāne žurnālam “Ģimenei”

„Marte Meo” metode bērnu audzināšanai

„Manam bērnam ir uzvedības, mācīšanās, saskarsmes grūtības” – šādus secinājumus nereti dzirdam no izmisušiem vecākiem. Savam bērnam vēlamies palīdzēt, bet kā? Iespējams, MARTE MEO metode ir tā, kas var sniegt atbildi uz šo jautājumu. Metode domāta ne tikai vecākiem, kam ir problēmas ar bērna uzvedību, bet arī tiem, kuri kopš mazuļa dzimšanas vēlas attīstīt savas atvases dažādās spējas un izaugsmi.

„Marte Meo” Latvijā
Pēdējo gadu laikā starptautiskais „Marte Meo” tīkls ir ievērojami paplašinājies, ienākot arī Latvijā. 2007. gada oktobrī Rīgā notika pirmā „Marte Meo” konference – attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanai, kuru vadīja Maria Aarts, šīs metodes pamatlicēja. Latvijā pagaidām ir divi speciālisti – ģimenes psihoterapeiti Gatis Bušs un Ilona Buša, kas ir apguvuši šo metodi pie Marias Aarts Holandē un šobrīd apmāca vēl 12 topošos „Marte Meo” terapeitus.

„Marte Meo” programmas
„Marte Meo” metode ir izstrādāta tā, lai to varētu lietot vecāki savā ikdienas saskarsmē ar bērnu, profesionālie speciālisti, piemēram, pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes iestādēs, kā arī medicīnas speciālisti, aprūpējot bērnus un vēlīnā brieduma cilvēkus. Ir izstrādāta 21 programma dažādām profesionāļu grupām, un tās izmanto 32 valstīs, piemēram, ir programma hiperaktīviem bērniem, raudošiem bērniem, skolas programma u. c.
Paša spēkiem
„Marte Meo” ir no latīņu valodas mars martis atvasināts termins, kas ir izmantots mitoloģijā, lai izteiktu jēdzienu „paša spēkiem”. Paša spēkiem ir centrālais metodes fokuss, kuru lieto, lai iedrošinātu cilvēku izmantot pašam savus spēkus, jo, veicinot savu kā vecāku vai profesionāļu attīstības procesu, tiek atbalstīta un sekmēta bērna attīstība.

Palīdzība vecākiem
Ikdienā no vecākiem var dzirdēt daudz dažādu sūdzību par to, ka bērnam ir uzvedības, mācīšanās vai saskarsmes grūtības. Vecāki var justies izmisuši, vainīgi, satraukti, dusmīgi par to, ka nespēj rast risinājumu šīm pagaidu vai jau ilgstošajām grūtībām. Un tad vecāki speciālistiem bieži jautā – mēs ļoti vēlamies palīdzēt bērnam, bet nezinām, ko vajadzētu darīt. Tad šī metode ir tā, kas varētu sniegt konkrētu atbildi uz minēto jautājumu. Bet metode ir domāta ne tikai tiem vecākiem, kam ir grūtības ar bērna uzvedību, bet arī tiem, kas jau kopš pašas dzimšanas vēlas attīstīt dažādās bērna spējas un izaugsmi, piemēram, veicināt uzmanības noturību, valodas attīstību, komunikācijas prasmes utt. Šī metode nav vērsta uz problēmu risināšanu, bet gan uz attīstības atbalstīšanu un dialoga veidošanu starp pieaugušo un bērnu. Tiek stiprinātas vecāku prasmes, lai viņi paši varētu tikt galā ar grūtībām un lai atbilstoši bērna vajadzībām atbalstītu viņu.

Bērns ar speciālām vajadzībām
„Marte Meo” metode var palīdzēt tiem vecākiem, kuru bērniem ir noteiktas tādas diagnozes kā hiperaktivitāte, autisms, depresija vai cita veida attīstības traucējumi. Šiem bērniem ir speciālas vajadzības, tādēļ arī vecākiem jāapgūst speciālas prasmes saskarsmē ar bērnu. Kā rāda Marias Aarts pieredze, šiem bērniem var mazināties noteiktās diagnozes traucējumu simptomi, vai arī tie vispār izzūd, ja vecāki ir gatavi attīstīt savas prasmes noteiktās programmas ietvaros. Vecāki apgūst konkrētus soļus un darbības, kuras jārealizē saskarsmē ar bērnu, ņemot vērā bērna speciālās attīstības vajadzības.

Videomateriāls kā instruments
„Marte Meo” programmas tiek lietotas, izmantojot videomateriālus. Videoieraksti ir vienreizējs instruments, lai vecākiem vai citiem speciālistiem palīdzētu ieraudzīt, kādas ir bērna vajadzības konkrētajā dzīves mirklī. Attēls sniedz ļoti daudz informācijas par to, kāda ir realitāte, ko vecāki prot un jau dara ikdienas dzīvē, sev nezinot, tāpat arī norāda uz bērna vajadzībām un attīstību. Šī metode ir unikāla ar to, ka, izmantojot videofragmentus, rādot noteiktus, ļoti īsus kadrus no uzņemtā materiāla, tiek parādīti tikai labie momenti – pozitīvās vecāku vai pieaugušā darbības. Bet, lai videoattēlus analizētu, ir jāzina, kas ir jāuzņem, kas jāsaskata dotajā materiālā, kādi momenti ir jāparāda vecākiem.

Vecāku kompetences
Ar videoierakstu palīdzību tiek analizētas dabiskās vecāku kompetences. Tās ir:
sekot iniciatīvai – vecāki redz, ar ko ir aizņemts bērns, kur ir vērsts viņa skatiens, paredz bērna darbības un spēj tām pieslēgties, vecāki atbalsta bērna iniciatīvas, tādejādi attīstās bērna personība;
nosaukšana – vecāki bērnam nosauc to, ko viņš uztver, notiek saruna, kurā bērns mācās uzklausīt, nosaucot lietas un darbības, vecāki bērnam palīdz fokusēties, tādejādi attīstās uzmanības noturība;
pozitīva vadīšana – vecāki pasaka to, ko viņi sagaida no bērna, palīdz bērnam noteiktu darbību izdarīt līdz galam, tādējādi bērns apgūst sociālās uzvedības modeli.

Būt labiem vecākiem
Lielākoties vecākiem šīs kompetences piemīt, tikai jautājums ir, cik daudzi no viņiem tās lieto, kuros brīžos un kā tās sasaucas ar bērna vajadzībām. „Marte Meo” metode palīdz vecākiem stiprināt dabiskās kompetences, jo videoierakstu analīzē var ieraudzīt, kādas konkrētas kompetences vecākam ir jāattīsta, lai atbalstītu sava bērna attīstību. Vecāki paši iemācās attīstīt savas prasmes būt labiem vecākiem, un bērns aug laimīgs – tāds, kurš viegli spēj iekļaujas sabiedrībā.
Plašāku informāciju par „Marte Meo” metodi var meklēt mājas lapā www.martemeo.com vai Latvijas mājaslapā www.martemeo.lv.

Raksts tapis sadarbībā ar
radošā psiholoģijas centra „Ģimenei”
psiholoģi „Marte Meo” metodes terapeiti apmācībā
Sarmīti Bambāni (tālr. 26793080)