Sertificēta psiholoģe
Junga analītiskā psihoterapijas speciāliste, LPB biedrs

tālrunis: 29757231
e.pasts: iveta.gebele@gmail.com
Prakses vieta Brīvības ielā 9, Liepājā

Darba jomas
Individuālās psihologa, psihoterapijas speciālista konsultācijas pieaugušajiem un bērniem
Terapeitisko grupu vadīšana
Lektore
Pieredze psihologa / psihoterapijas speciālista darbā: 18 gadi
Grāmatas „Pasaku dziedinošais spēks” autore.
Grāmatas “Cilvēks dīķī” līdzautore.

Akadēmiskā izglītība
2020.gads – profesionālā maģistra grāds psiholoģijā
2009.gads – profesionālā maģistra grāds izglītībā un karjeras konsultēšanā
2005.gads – psiholoģijas bakalaura grāds

Profesionālā izglītība
Kvalifikācija: Junga analītiskā psihoterapeite
Papildus apgūtas terapeitiskā darba metodes:
Pasaku terapija.
Sistēmfenomenoloģiskā pieeja ģimenes konsultēšanā. Sistēmisko sakārtojumu metode.
Sistēmfenomenoloģiskā pieeja organizāciju konsultēšanā.
Uz atrisinājumu fokusētā psiholoģiskā konsultēšana
Traumu psihoterapija pēc P.Levina metodes.
Ķermeņa terapijas metodes

Atziņa, kas iedvesmo
Tas, ko mēs noliedzam, mūs pakļauj; tas, ko mēs pieņemam, mūs pārveido.
K.G.Jungs