Psiholoģe, sistēmisko risinājumu speciāliste, pasaku terapeite.

» individuālās konsultācijas,
» atbalsta un terapeitisko grupu vadīšana » sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» pasaku terapija,
» traumu psihoterapija,

tālrunis: 29757231
e-pasts: iveta.gebele@gmail.com

Grāmatas „Pasaku dziedinošais spēks” autore.

Grāmatas “Cilvēks dīķī” līdzautore.

Papildus akadēmiskajai psihologa izglītībai esmu apguvusi:

  • Šobrīd – Junga analītiskās psiholoģijas psihoteapeits – apmācībā
  • Maskavas konsultēšanas un sistēmisko risinājumu institūtā apguvu B.Helingera sistēmfenomenoloģisko metodi ģimenes psihoterapijā (4 gadu apmācības programma) – konsultanta apliecība un 2 gadu programmu „Organizāciju izvietojumi” – konsultanta apliecība;
  • Pasaku terapijas metodes St.Pēterburgas pasaku terapijas institūtā (2 gadu apmācība), – pasaku terapeita apliecība
  • Uz atrisinājumu fokusētās psiholoģiskās konsultēšanas (3 gadu apmācība), konsultanta sertifikāts;
  • Ķermeņa psiholoģijas metodes;
  • Apguvu traumu psihoterapijas metodi pēc P.Levina;

Brīvajā laikā man ļoti patīk ceļot, iet pārgājienos, smelties spēku dabā, aktīvā atpūtā, ļoti mīlu dabu, jūru, kalnus gan ziemā, gan vasarā. Interesē viss, kas var padarīt dzīvi labāku, pilnāku.

Psiholoģiju esmu izvēlējusies tāpēc, ka uzskatu pašu cilvēku un labas, mīlestības pilnas savstarpējās attiecības par lielāko bagātību. Cilvēks ir unikāla būtne, viņa spēks un viņa resursi ir viņā pašā, tie tikai jāatrod, jāatraisa un jāļauj tiem darboties. Arī savstarpējās attiecības nepārtraukti jāpilnveido, tās ir kā puķe, kas jākopj, jāiegulda, tad ar uzviju varēsim saņemt atpakaļ.

Atziņas, kuras iedvesmo:

Tukšs cilvēks zina ko grib citi, – pilns cilvēks zina, ko grib viņš pats.

Konfūcijs

Kamēr tu apzināto nepadarīsi apzinātu, tas vadīs tavu dzīvi un tu to dēvēsi par likteni.

Karls Gustavs Jungs