sertificēta klīniskā un veselības psiholoģe, sertifikāta nr.1300614,

sertificēta konsultatīvā psihloģe, sertifikāta nr.1500608

» sistēmiskā ģimenes psihoterapija, 
» pāru terapija, 
» grupu vadīšana,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» palīdzība vardarbības upuriem
»  darbs ar vardarbību veikušām personām

tālrunis: 29692377
e-pasts: bruni@inbox.lv

Ģimenes, pāru un individuālās konsultācijas, grupu vadīšana, strādāju ar vardarbībā cietušiem personām.

  • Sistēmiskā Ģimenes psihoterapija, Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu biedrības izglītības programma, Nr.09-10/2010,
  • Sociālo zinātņu maģistra grāds psiholoģijā Daugavpils Universitāte   2013.(diploma nr. MD E 0546 REG. 539)
  • Augstākā profesionālā izglītība – psihologa asistenta kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2003.,
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2002.

Ieguvu daudzkrāsainu pieredzi darbā ar dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem strādājot 17gadus skolā.

Reiz bija parks, kurā auga dažādi koki. Katram no tiem bija sava nozīme, katrs no tiem sevī nesa, kādu no pasaules bagātībām…

Mana dzīves filozofija:

Katra ģimene ir koks ar bagātībām, mums katram tikai jāprot tās saskatīt un atrast!

Es esmu sapratusi, ka galvenais darbā ar ģimeni – ar mīlestību ģimenei palīdzēt meklēt viņu bagātības.