psiholoģe, psihoterapijas speciāliste; darba valoda: latviešu, krievu

» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem,
» terapeitisko un izglītojošo grupu vadīšana

tālrunis: 26536630
e-pasts: lora_priedola@inbox.lv

Akadēmiskā izglītība:
Sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā
Profesionālā maģistra grāds konsultatīvajā psiholoģijā un psihologa-konsultanta izglītība
Profesionālā izglītība:
Francijas psiho-organiskās analīzes skola; kvalifikācija: Psihoterapeits
Šobrīd Junga analītiskās psiholoģijas psihoterapeita apmācībā
Darba jomas:
Individuālās konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem.
Terapeitisko un izglītojošo grupu vadīšana.
Psihoterapijas pasniegšana Baltijas Psihoorganiskās analīzes Centrā
Pieredze psihologa, psihoterapeita darbā: 17 gadi

Atziņa, kas raksturo arī manu  priekšstatu:

Ir tikai viena patiesa greznība – cilvēciskas attiecības starp cilvēkiem

Antuāns de Sent-Ekziperī