Jaunumi

skatīt visus

Mūsu misija

Radošā psiholoģijas centra Ģimenei pamatideja ir vērsta uz to, ka cilvēks ir unikāla personība, kas ir vienotas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot psiholoģisko palīdzību ģimenei kā sistēmai, personība var attīstīties un augt daudz produktīvāk. Mēs esam pārliecināti, ka jūs varat īstenot savus sapņus un esam gatavi būt jums līdzās tik ilgi, cik nepieciešams, lai tos sasniegtu. Izvērtējot savu pagātni un tagadni, ir iespējams atrast resursus nākotnei. Piedāvājam tālākizglītības programmas pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem

Komanda

Mēs esam profesionāļi, praktizējoši psihologi, psihoterapeiti un sociālie pedagogi, kas apvienojušies vienā komandā, lai, savstarpēji papildinot viens otru, varētu sniegt cilvēkiem daudzpusīgāku palīdzību. Esam gatavi sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu ģimenēm kopumā un katram atsevišķi.

Mēs Jums piedāvājam

Ikviens no mums, centra speciālistiem, dara savu darbu tā, kā to vislabāk prot, cienot katru klientu - bērnu, pieaugušo, ģimeni, uzticoties viņa spējai attīstīties un pilnveidoties.
Un, lai šī attīstība varētu notikt, ir vajadzīga kustība - domāšanā un prātā; sajūtās un emocijās un arī attiecību sistēmās.
Mēs klientu dzīvēs ienesam kustību, kas veicinātu nepieciešamās pārmaiņas.