Jaunumi

skatīt visus

Mūsu misija

Radošā psiholoģijas centra Ģimenei pamatideja ir vērsta uz to, ka cilvēks ir unikāla personība, kas ir vienotas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot psiholoģisko palīdzību ģimenei kā sistēmai, personība var attīstīties un augt daudz produktīvāk. Mēs esam pārliecināti, ka jūs varat īstenot savus sapņus un esam gatavi būt jums līdzās tik ilgi, cik nepieciešams, lai tos sasniegtu. Izvērtējot savu pagātni un tagadni, ir iespējams atrast resursus nākotnei. Piedāvājam tālākizglītības programmas pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem

Komanda

Mēs esam profesionāļi, praktizējoši psihologi, psihoterapeiti un sociālie pedagogi, kas apvienojušies vienā komandā, lai, savstarpēji papildinot viens otru, varētu sniegt cilvēkiem daudzpusīgāku palīdzību. Esam gatavi sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu ģimenēm kopumā un katram atsevišķi.

Mēs Jums piedāvājam

Ikviens no mums, centra speciālistiem, dara savu darbu tā, kā to vislabāk prot, cienot katru klientu - bērnu, pieaugušo, ģimeni, uzticoties viņa spējai attīstīties un pilnveidoties.
Un, lai šī attīstība varētu notikt, ir vajadzīga kustība - domāšanā un prātā; sajūtās un emocijās un arī attiecību sistēmās.
Mēs klientu dzīvēs ienesam kustību, kas veicinātu nepieciešamās pārmaiņas.
Psiholoģiskā konsultēšana
bērniem, pieaugušajiem
Ģimenes psihoterapija
Ģimenes terapeits strādā ar visu ģimeni. Ģimene tiek aplūkota kā viens veselums, un viena cilvēka problēma tiek apskatīta ģimenes kontekstā, jo katrs indivīds ir ģimenes sistēmas daļa.
Pasaku terapija
Tā ir iekšējās un ārējās pasaules atvēršana un atspoguļošana, jēgas piešķiršana pārdzīvotajam, nākotnes modelēšana. Tā palīdz pārvarēt krīzes un atreaģēt pārdzīvotās traumas. Terapijas laikā dalībnieki paši atrod izeju no dažādām grūtām situācijām dzīvē, modelē savu nākotni.
Psihodrāma
pieaugušajiem
Psihoorganiskā analīze
pieaugušajiem
Berta Helingera sistēmfenomenoloģiskā pieeja
Pamatā sistēmiskais izvietojuma jeb sakārtojums ir grupas metode, bet ir iespēja ar šo metodi strādāt arī individuālajās konsultācijās, izmantojot speciāli šim darbam paredzētās figūriņas
Junga analītiskā psihoterapija
Pieaugušajiem
Geštaltterapija
Gestaltterapiju dēvē arī par „kontakta mākslu”, „šeit un tagad” terapiju. Nav nepieciešams atgriezties bērnībā. Akcents ir likts uz to, kas notiek terapijas laikā un veidojas starp terapeitu un klientu, jo cilvēka aktualitāte vienmēr ir blakus.
Psiholoģiskā palīdzība
vardarbībā cietušiem bērniem, vardarbībā cietušām sievietēm, sociālā rehabilitācija
Supervīzijas
sociāliem darbiniekiem sociālo pakalpojumu speciālistiem
Psiholoģiskā izpēte
Psihologa atzinums ir dokuments, kuru sastāda psihologs. Psiholoģiskā izpēte tiek veikta bērniem, pusaudžiem, pieaugušajiem.