Psihoorganiskā analīze radusies apvienojot atsevišķus psihoanalīzes aspektus un uz ķermeni orientētās terapijas elementus.

Psihoorganiskā analīze apskata cilvēka psihi mijiedarbībā ar ķermeni kā vienotu veselumu.

Psihoorganiskās analīzes mērķis ir atrast ikvienā klientā veselo kodolu, nonākt kontaktā un pieņemt savu īsto Es (t.i. atzīt savas patiesās vajadzības un vēlmes). Apzināties savus resursus un pašrealizēties ārējā pasaulē.

Psihoorganiskā analīze piedāvā plašu metožu klāstu – verbalizāciju, darbu ar ķermeni, ar iztēli, psihoterapeitisko atiecību izpēti. Cilvēkam tiek dota iespēja izzināt savas dziļākās vēlmes un vajadzības, izprast savu uzvedību un attiecības ar citiem, integrēt sāpīgus pagātnes notikumus, apzināties savu vietu dzimtas vēsturē un sabiedrībā, savienojot konkrētas situācijas, ar tam saistītās jūtas un to izpausmi vienotā, cieņpilnā personiskajā dzīves stāstā.