psihologi :: psihoterapeiti
Brīvības ielā 9, otrajā stāvā

Iveta Gēbele

Iveta Gēbele


» sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija,
» organizāciju konsultēšana,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» pasaku terapija,
» traumu psihoterapija,
» semināru organizēšana,
» individuālās konsultācijas,
» grupu vadīšana

tālrunis: 29757231
e-pasts: ivge@inbox.lv


Andželika Kāle

» psiholoģiskā konsultēšana,
» psihodiagnostika,
» ģimenes terapija,
» grupu vadīšana,
» smilšu terapija,
» pasaku terapija,
» palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29692377
e-pasts: bruni@inbox.lv

Andželika Kāle

Guna Krēgere-Medne

Guna Krēgere-Medne

» smilšu spēļu terapija,
» supervīzijas sociālā darba speciālistiem,
» bērna emocionālā audzināšana

tālrunis: 29110236
e-pasts: guna.kregere@gmail.com
guna.kregere@inbox.lv


Zane Lobānova

» psiholoģiskā konsultēšana,
» atbalsta grupas grūtniecēm, studentiem, skolēniem,
» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un bērniem,
» lekcijas,
» meistargrupas

tālrunis: 28803439
e-pasts: zane.lobanova@inbox.lv

Zane Lobānova

Sarmīte Štāle

Sarmīte Štāle

» psiholoģiskā konsultēšana,
» psihodiagnostika,
» grupu vadīšana,
» izglītojošu semināru, kursu vadīšana,
» palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29571556
e-pasts: sarmitestaale@inbox.lv


Vineta Šplīta

» grupu psihoterapija,
» psihodrāma

tālrunis: 26445252
e-pasts: vineta_splita@inbox.lv

Vineta Šplīta

Lora Priedola

Lora Priedola

» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem
» terapeitisko un izglītojošo grupu vadīšana

tālrunis: 26536630
e-pasts: lora_priedola@inbox.lv
Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


   Mēs esam profesionāļi, praktizējoši psihologi, psihoterapeiti un sociālie pedagogi, kas apvienojušies vienā komandā, lai, savstarpēji papildinot viens otru, varētu sniegt cilvēkiem daudzpusīgāku palīdzību. Esam gatavi sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu ģimenēm kopumā un katram atsevišķi.
   Centra pamatideja ir vērsta uz to, ka cilvēks ir unikāla personība, kas ir vienotas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot psiholoģisko palīdzību ģimenei kā sistēmai, personība var attīstīties un augt daudz produktīvāk.
   Mēs esam pārliecināti, ka jūs varat īstenot savus sapņus un esam gatavi būt jums līdzās tik ilgi, cik nepieciešams, lai tos sasniegtu.
   Izvērtējot savu pagātni un tagadni, ir iespējams atrast resursus nākotnei.

   Piedāvājam tālākizglītības programmas pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiemRadošā psiholoģijas centra "Ģimenei" dibinātājs:
Biedrība radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei",
Reģ.Nr. 42103020624