psihologi :: psihoterapeiti

Kaija Gulbe

Konsultē: RĪGĀ

Radošajā psiholoģijas centrā "Ģimenei" strādāju ar ģimeni, pāriem un individuāli ar pieaugušajiem un bērniem. Papildus tam strādāju mācību un attīstības centrā "Saulespuķe"; organizēju un vadu apmācību programmas pedagogiem, vadu nodarbības - treniņus saskarsmes psiholoģijā, komunikatīvo spēju attīstības treniņus, vadu atbalsta grupas.

Izglītība:

  • Sistēmiskā Ģimenes psihoterapija, Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu biedrības izglītības programma, Nr.11-10/2010,
  • Psihologa asistenta kvalifikācija,
  • sociālo zinātņu bakalaurs psiholoģijā .

Raibu psihologa darba pieredzi esmu ieguvusi daudzus gadus strādājot specializētajā pirmsskolas izglītības iestādē - valodas centrā "Riekstiņš", bērnu klīniskajā slimnīcā, vadot apmācības grupas darba meklētājiem un bezdarbniekiem.

Šajā dzīves periodā vados pēc P. Koelju grāmatā izlasītas atziņas: " Ja vēlies iekurt uguni, tad jāsamierinās ar nepatīkamiem dūmiem, kas apgrūtina elpošanu un liek izsprāgt asarām. Bet, ja uguns ir iedegta, dūmi izgaist un spožas liesmas met gaismu visapkārt, dāvādams siltumu un mieru."

Man ļoti patīk daudzveidot savu dzīvi ar dažādām aktivitātēm; sportošanu un muzicēšanu kopā ar meitiņu un vienai pašai, dažādu radošu darbiņu veidošanu un pasākumu organizēšanu draugiem un paziņām. Tas padara dzīvi interesantu un dod spēkus pārvarēt grūtos dzīves periodus!
Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


» ģimenes psihoterapija,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» izglītojošo semināru un grupu vadīšana,
» psihodiagnostika

tālrunis: 29163093
e-pasts: kaija.gulbe@inbox.lv