psihologi :: psihoterapeiti

Guna Krēgere-Medne

Konsultē: LIEPĀJĀ

Smilšu spēļu terapija

Smilšu spēļu terapiju labi raksturo K.G.Junga citāts “Reizēm rokas, darot zina, ko ļoti ilgi ir mēģinājis saprast prāts.”
(K.G.Jungs)

Izglītība

  • Mg sociālā darbā. Sertificēta supervizore sociālā darbā;
  • Lindes fon Keizerlinkas un Ģimenes psihoterapeitu asociācijas apmācība smilšu spēļu terapijas metodes izmantošanā. Smilšu spēļu terapijas metodes praktizētāja no 2007.gada;
  • Dziedinošās spēles, MIM (Maršakas ineterakciju metode), BEA (Bērna emocionālās audzināšanas apmācība) u.c. metožu apmācība;
  • Kopš 2012.gada turpinu izglītoties smilšu spēļu terapijā.

Būtiskākā darba pieredzee

  • No 1999.gada līdz šim brīdim darba pieredze vairākos krīzes centros. Konsultēju ģimenes un bērnus, kuri nonākuši dažādās problēmsituācijās, vardarbībā cietušas sievietes;
  • No 2003.gada sadarbojos ar vairākām Latvijas izglītības iestādēm, lasu lekcijas, vadu apmācības;
  • No 2004.gada vadu izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem;
  • No 2006.gada vadu grupas, komandas supervīzijas sociālā darba speciālistiem dažādās Latvijas pašvaldībās. Konsultējusi sociālas iestādes jaunu pakalpojumu ieviešanai;
  • No 2007.gada savā privātpraksē konsultēju bērnus un pieaugušos ar smilšu spēļu terapijas metodi;
  • Esmu publicējusi rakstus par bērnu audzināšanu, ģimenes attiecībām, kas vienmēr bijušas tēmas, kas mani interesē.

Darba valoda –latviešu, krievu


Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


» smilšu spēļu terapija,
» supervīzijas sociālā darba speciālistiem,
» bērna emocionālā audzināšana

tālrunis: 29110236
e-pasts: guna.kregere@gmail.com
guna.kregere@inbox.lv
FAX: 63423838