psihologi :: psihoterapeiti

Andželika Kāle

Konsultē: LIEPĀJĀ

Ģimenes psihoterapeite, psiholoģe

Ģimenes, pāru un individuālās konsultācijas, grupu vadīšana, strādāju ar vardarbībā cietušiem bērniem un sievietēm.

  • Sistēmiskā Ģimenes psihoterapija, Latvijas Ģimenes Psihoterapeitu biedrības izglītības programma, Nr.09-10/2010,
  • Augstākā profesionālā izglītība – psihologa asistenta kvalifikācija, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola,2003.,
  • Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā, Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola, 2002.

Ieguvu daudzkrāsainu pieredzi darbā ar dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem strādājot 17gadus skolā, pēdējos 7gadus skolā praktizēju kā psiholoģe.

Mīļākie "instrumenti":

  • sistēmiskā ģimenes psihoterapija,
  • pasaku terapija,
  • mākslas terapija.

Īpaši patīk darbs ar pirmskolas vecuma bērniem un viņu vecākiem.

Reiz bija parks, kurā auga dažādi koki. Katram no tiem bija sava nozīme, katrs no tiem sevī nesa, kādu no pasaules bagātībām…

Mana dzīves filozofija:

Katra ģimene ir koks ar bagātībām, mums katram tikai jāprot tās saskatīt un atrast!

Es esmu sapratusi, ka galvenais darbā ar ģimeni - ar mīlestību ģimenei palīdzēt meklēt viņu bagātības.

Mana visveiksmīgāk realizētā ir pašattīstības grupas programma "Es sieviete starp sievietēm" un pusaudžu grupa "Konfliktu risināšanas veidi". Vēl piedāvāju nodarbības vecākiem "Mans bērns gatavojas uzsākt skolas gaitas", "Emociju izpratne ģimenē", psiholoģiskās pašizaugsmes grupu "Ģimenes musturi un raksti- pagātne, tagadne, nākotne", grupa "Dzimtaskoks".
Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


» psiholoģiskā konsultēšana,
» psihodiagnostika,
» ģimenes terapija,
» grupu vadīšana,
» smilšu terapija,
» pasaku terapija,
» palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29692377
e-pasts: bruni@inbox.lv