pakalpojumi

MARTE MEO METODE bērna attīstībai

"Manam bērnam ir uzvedības, mācīšanās, saskarsmes grūtības" - šādus secinājumus nereti dzirdam no izmisušiem vecākiem. Savam bērnam vēlamies palīdzēt, bet kā? Iespējams, MARTE MEO metode ir tā, kas var sniegt atbildi uz šo jautājumu. Metode domāta ne tikai vecākiem, kam ir problēmas ar bērna uzvedību, bet arī tiem, kuri kopš mazuļa dzimšanas vēlas attīstīt savas atvases dažādās spējas un izaugsmi.

Marte Meo Latvijā

Metode ir radusies 70. gados, Nīderlandē, tās pamatlicēja ir Maria Aarts. Pēdējo gadu laikā, starptautiskais Marte Meo tīkls ir ievērojami paplašinājies, šobrīd ar šo metodi strādā vairāk 30 pasaules valstīs. 2007. gada oktobrī notika pirmā Marte Meo konference Latvijā - "Attīstību atbalstošs dialogs dzīves kvalitātes uzlabošanai".

Marte Meo programmas

Marte Meo metode ir izstrādāta tā, lai to varētu lietot vecāki savā ikdienas saskarsmē ar bērnu, speciālisti savā profesionālajā darbā, piemēram, pedagogi, psihologi, sociālie darbinieki skolās, bērnudārzos, sociālās aprūpes iestādēs, kā arī medicīnas speciālisti, aprūpējot bērnus un vēlīnā brieduma cilvēkus. Ir izstrādāta 21 programma dažādām profesionāļu grupām, piemēram, ir programma hiperaktīviem bērniem, raudošiem bērniem, skolas programma u. c.

Paša spēkiem

Marte Meo ir no latīņu valodas mars martis atvasināts termins, kas ir izmantots mitoloģijā, lai izteiktu jēdzienu "paša spēkiem". Paša spēkiem ir centrālais metodes fokuss, kuru lieto, lai iedrošinātu izmantot pašam savus spēkus, lai atbalstītu un sekmētu bērna attīstība.

Palīdzība vecākiem

Ikdienā no vecākiem var dzirdēt daudz dažādu sūdzību par to, ka bērnam ir uzvedības, mācīšanās vai saskarsmes grūtības. Vecāki var justies izmisuši, vainīgi, satraukti, dusmīgi par to, ka nespēj rast risinājumu šīm pagaidu vai jau ilgstošajām grūtībām. Un tad vecāki speciālistiem bieži jautā - mēs ļoti vēlamies palīdzēt bērnam, bet nezinām kā to izdarīt. Šī metode sniedz konkrētu atbildi uz minēto jautājumu. Metode ir domāta ne tikai tiem vecākiem, kam ir grūtības ar bērna uzvedību, bet arī tiem, kas jau kopš pašas dzimšanas vēlas attīstīt dažādās bērna spējas un izaugsmi, piemēram, veicināt uzmanības noturību, valodas attīstību, komunikācijas prasmes utt. Šī metode ir vērsta uz problēmu risināšanu, atbalstot attīstību un veidojot dialogu starp pieaugušo un bērnu. Tiek stiprinātas vecāku prasmes pašiem tikt galā ar grūtībām, ņemot vērā bērna vajadzības.

Bērns ar speciālām vajadzībām

Marte Meo metode var palīdzēt tiem vecākiem, kuru bērniem ir noteiktas tādas diagnozes kā hiperaktivitāte, autisms, depresija vai cita veida attīstības traucējumi. Šiem bērniem ir speciālas vajadzības, tādēļ arī vecākiem jāapgūst speciālas prasmes saskarsmē ar bērnu. Kā rāda Maria Aarts pieredze, šiem bērniem var mazināties noteiktās diagnozes traucējumu simptomi, vai arī tie vispār izzūd, ja vecāki ir gatavi attīstīt savas prasmes noteiktās programmas ietvaros. Vecāki apgūst konkrētus soļus un darbības, kuras jārealizē saskarsmē ar bērnu, ņemot vērā bērna speciālās attīstības vajadzības.

Videomateriāls kā instruments

Marte Meo programmas tiek lietotas, izmantojot videomateriālus. Videoieraksti ir vienreizējs instruments, lai vecākiem vai citiem speciālistiem palīdzētu ieraudzīt, kādas ir bērna vajadzības konkrētajā dzīves mirklī. Attēls sniedz ļoti daudz informācijas par to, kāda ir realitāte, ko vecāki prot un jau dara ikdienas dzīvē, sev nezinot, tāpat arī norāda uz bērna vajadzībām un attīstību. Šī metode ir unikāla ar to, ka, izmantojot videofragmentus, rādot noteiktus, ļoti īsus kadrus no uzņemtā materiāla, tiek parādīti tikai labie momenti -vecāku vai pieaugušā pozitīvie komunikācijas elementi. Ar videoierakstu palīdzību tiek analizētas dabiskās vecāku kompetences.

Būt labiem vecākiem

Marte Meo metode palīdz vecākiem stiprināt dabiskās kompetences, jo videoierakstu analīzē var ieraudzīt, kādas konkrētas kompetences vecākam ir jāattīsta, lai atbalstītu sava bērna attīstību. Izmantojot Marte Meo metodi grūtās situācijas var padarīt par attīstības iespējām. Un to var darīt viegli, gūstot prieku un gandarījumu!

Plašāku informāciju par Marte Meo metodi var meklēt mājas lapā www.martemeo.com vai www.martemeo.lv.

Marte Meo speciālistes:

Rīgā:

Sarmīte Bambāne

Liepājā:

Iveta Gēbele