pakalpojumi

   Radošā psiholoģijas centrā "Ģimenei", katrs no Jums, var saņemt to pakalpojumu, kas visefektīvāk palīdzētu problēmas risināšanā, uzlabojot dzīves un attiecību kvalitāti.

   Pie mums var nākt bērni, pieaugušie, ģimenes, bērnu vecāki, pāri, lai kvalificētu speciālistu vadībā, varētu rast jaunus risinājumus, iespējas un resursus.

Mēs strādājam Jums!

Psiholoģiskā konsultēšana

 bērniem
 pieaugušajiem

Ģimenes psihoterapija

 ģimenēm
 pāriem
 bērniem
 individuāli pieaugušajiem

Smilšu spēļu terapija

 bērniem
 pieaugušajiem

Marte meo metode

 bērnu vecākiem
 pedagogiem
 aprūpes personām

Pasaku terapija

 bērniem
 pieaugušajiem

Psihoterapija – psihodrāma

 pieaugušajiem

Psihoterapija – psihoorganiskā analīze

 pieaugušajiem

Berta Helingera sistēmfenomenoloģiskā pieeja

 pieaugušajiem
 ģimenēm
 pāriem

Psiholoģiskā izpēte

 personības psiholoģiskā izpēte bērniem un pieaugušajiem
 intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem
 atzinumu sagatavošana

Geštaltterapija

 individuāli
 pāriem
 ģimenēm
 uzņēmumiem

Psiholoģiskā palīdzība

 vardarbībā cietušiem bērniem
 vardarbībā cietušām sievietēm
 sociālā rehabilitācija

Supervīzijas

 sociāliem darbiniekiem
 sociālo pakalpojumu speciālistiemMīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!

Kamēr vien turpinām mācīties, pieņemt jaunas idejas un darbības veidus, nepārtraukti paplašinot izpratni par sevi un apkārtējo pasauli, mēs esam iesaistīti savas patības jaunradē. Bez kustības Visumā nav iespējams neko radīt. Debesu riņķojums spēj izraisīt vēju, lietu, pērkonu un zibeni. Zemes riņķojums dot dienas un nakts miju, laikapstākļus, gadalaikus un augšanas ciklu. Jaunrades pamatā ir kustība.

(Dens Mindao)

Ikviens no mums, centra speciālistiem, dara savu darbu tā, kā to vislabāk prot, cienot katru klientu - bērnu, pieaugušo, ģimeni, uzticoties viņa spējai attīstīties un pilnveidoties.

Un, lai šī attīstība varētu notikt, ir vajadzīga kustība - domāšanā un prātā; sajūtās un emocijās un arī attiecību sistēmās.

Mēs klientu dzīvēs ienesam kustību, kas veicinātu nepieciešamās pārmaiņas.