Semināru cikls

Semināru cikls adresēts gan sievietēm, gan vīriešiem ar mērķi atrast kontaktu ar femīno (sievišķo) aspektu sevī.

Ciklā ir paredzēti 6 semināri, kuri notiks nedēļas nogalēs (sestdiena 10:00 – 20:00 un svētdiena 10:00 – 16:00)

Sabiedrība, kurā dzīvojam, liek lielu uzsvaru uz tādām maskulīnām vērtībām kā: sasniegumi, rezultāti, materiālā labklājība, kontrole, ārējā pieredze un realitāte…

Nemitīgi cenšoties sasniegt šīs vērtības un apmierināt savas un citu pieaugošās prasības, mēs aizvien vairāk attālināmies no sevis paša un zaudējam kontaktu ar savu femīno (sievišķo) dabu.

Rezultātā pamanām fizisku un emocionālu izsīkumu un neapmierinātību ar esošo dzīvi.

Nostiprinot sevī femīno apziņu, pievēršamies vairāk savai iekšējai dzīvei, uzturot ciešu saikni ar savām sajūtām, jūtām, instinktīvo funkcionēšanu. Tas palīdz atgūt iedvesmu, intuīciju, nodrošina apziņu ar papildus psihisko enerģiju.

Aktivizējot sevī femīno personības daļu, atgūstam spēkus pārvarēt emocionālās krīzes un attīstām radošo potenciālu sevī.

Semināru norises laiki un tēmas:

2019. gada 19.- 20.oktobrī – Ieskats par femīnā aspektiem sievietes un vīrieša psihē.
23.-24.novembrī – Jūtu akceptēšanas nozīme, zaudējumu pieredzes atzīšana.
14.-15.decembrī – Mātes tēla un lomas nozīme cilvēka psihiskajā realitātē.
2020. gada janvārī (datumi tiks precizēti) – Ķermeņa un psihes vienotība. Pieskārienu nozīme. Ķermeniskā identitāte.
februārī – Radošums un seksualitāte.
martā – Satikšanās ar iekšējo bērnu, iekšējā bērna dziedināšana.

Darba metodes: Pasaku, mītu, kino filmu analīze; grupas dalībnieku dalīšanās personīgajā pieredzē; ķermeniski orientētas un mākslas terapijas metodes.

Semināra vieta: Viesu mājas “Priedoli”, Grobiņas nov.

Semināru vadīs: psiholoģes Lora Priedola un Iveta Gēbele

Maksa: par katru semināru atsevišķi 60.00 €, 

papildus izmaksas (pēc nepieciešamības):
nakšņošana 15.00 € un 
ēdināšana ~15 € par divām dienām

Pieteikšanās: zvanot 29757231 Ivetai
vai e-pastā iveta.gebele@gmail.com