Smilšu spēļu terapija

» smilšu spēļu terapija,
» supervīzijas sociālā darba speciālistiem,
» bērna emocionālā audzināšana

tālrunis: 29110236
e-pasts: guna.kregere@gmail.com
guna.kregere@inbox.lv
FAX: 63423838

Smilšu spēļu terapiju labi raksturo K.G.Junga citāts

Reizēm rokas, darot zina, ko ļoti ilgi ir mēģinājis saprast prāts.

(K.G.Jungs)

Izglītība

  • Mg sociālā darbā. Sertificēta supervizore sociālā darbā;
  • Lindes fon Keizerlinkas un Ģimenes psihoterapeitu asociācijas apmācība smilšu spēļu terapijas metodes izmantošanā. Smilšu spēļu terapijas metodes praktizētāja no 2007.gada;
  • Dziedinošās spēles, MIM (Maršakas ineterakciju metode), BEA (Bērna emocionālās audzināšanas apmācība) u.c. metožu apmācība;
  • Kopš 2012.gada turpinu izglītoties smilšu spēļu terapijā.

Būtiskākā darba pieredzee

  • No 1999.gada līdz šim brīdim darba pieredze vairākos krīzes centros. Konsultēju ģimenes un bērnus, kuri nonākuši dažādās problēmsituācijās, vardarbībā cietušas sievietes;
  • No 2003.gada sadarbojos ar vairākām Latvijas izglītības iestādēm, lasu lekcijas, vadu apmācības;
  • No 2004.gada vadu izglītojošas un atbalsta grupas vecākiem;
  • No 2006.gada vadu grupas, komandas supervīzijas sociālā darba speciālistiem dažādās Latvijas pašvaldībās. Konsultējusi sociālas iestādes jaunu pakalpojumu ieviešanai;
  • No 2007.gada savā privātpraksē konsultēju bērnus un pieaugušos ar smilšu spēļu terapijas metodi;
  • Esmu publicējusi rakstus par bērnu audzināšanu, ģimenes attiecībām, kas vienmēr bijušas tēmas, kas mani interesē.

Darba valoda –latviešu, krievu