psihologi :: psihoterapeiti

Liepājā

Brīvības ielā 9, otrajā stāvā

Iveta Gēbele

Iveta Gēbele


» sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija,
» organizāciju konsultēšana,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» pasaku terapija,
» traumu psihoterapija,
» semināru organizēšana,
» individuālās konsultācijas,
» grupu vadīšana

tālrunis: 29757231
e-pasts: ivge@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ, RĪGĀ


Andželika Kāle

» psiholoģiskā konsultēšana,
» psihodiagnostika,
» ģimenes terapija,
» grupu vadīšana,
» smilšu terapija,
» pasaku terapija,
» palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29692377
e-pasts: bruni@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ

Andželika Kāle

Guna Krēgere-Medne

Guna Krēgere-Medne

» smilšu spēļu terapija,
» supervīzijas sociālā darba speciālistiem,
» bērna emocionālā audzināšana

tālrunis: 29110236
e-pasts: guna.kregere@gmail.com
guna.kregere@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ


Zane Lobānova

» psiholoģiskā konsultēšana,
» atbalsta grupas grūtniecēm, studentiem, skolēniem,
» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un bērniem,
» lekcijas,
» meistargrupas

tālrunis: 28803439
e-pasts: zane.lobanova@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ

Zane Lobānova

Sarmīte Štāle

Sarmīte Štāle

» psiholoģiskā konsultēšana,
» psihodiagnostika,
» grupu vadīšana,
» izglītojošu semināru, kursu vadīšana,
» palīdzība vardarbības upuriem

tālrunis: 29571556
e-pasts: sarmitestaale@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ, AIZPUTĒ


Vineta Šplīta

» grupu psihoterapija,
» psihodrāma

tālrunis: 26445252
e-pasts: vineta_splita@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ

Vineta Šplīta

Lora Priedola

Lora Priedola

» individuālās konsultācijas pieaugušajiem un pusaudžiem
» terapeitisko un izglītojošo grupu vadīšana

tālrunis: 26536630
e-pasts: lora_priedola@inbox.lv

Konsultē: LIEPĀJĀ

Rīgā

Mārupes ielā 4 - 21.kab, otrajā stāvā

Sarmīte Bambāne

Sarmīte Bambāne

» psiholoģiskā konsultēšana,
» ģimenes psihoterapija,
» marte meo metode,
» smilšu spēļu metode,
» grupu nodarbības,
» psiholoģiskā izpēte

tālrunis: 26793080
e-pasts: sarmitebambane@inbox.lv

Konsultē: RĪGĀ


Kaija Gulbe

» ģimenes psihoterapija,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» izglītojošo semināru un grupu vadīšana,
» psihodiagnostika

tālrunis: 29163093
e-pasts: kaija.gulbe@inbox.lv

Konsultē: RĪGĀ

Kaija Gulbe

Iveta Gēbele

Iveta Gēbele


» sistēmfenomenoloģiskā ģimenes terapija,
» organizāciju konsultēšana,
» psiholoģiskā konsultēšana,
» pasaku terapija,
» traumu psihoterapija,
» semināru organizēšana,
» individuālās konsultācijas,
» grupu vadīšana

tālrunis: 29757231
e-pasts: ivge@inbox.lv

Konsultē: RĪGĀ, LIEPĀJĀ
Mīļi gaidām visus mūsu radošajā psiholoģijas centrā, un Jūsu komfortam iesakām iepriekš pieteikties pie kāda no centra komandas speciālistiem!


   Mēs esam profesionāļi, praktizējoši psihologi, psihoterapeiti un sociālie pedagogi, kas apvienojušies vienā komandā, lai, savstarpēji papildinot viens otru, varētu sniegt cilvēkiem daudzpusīgāku palīdzību. Esam gatavi sniegt psiholoģisko palīdzību un atbalstu ģimenēm kopumā un katram atsevišķi.
   Centra pamatideja ir vērsta uz to, ka cilvēks ir unikāla personība, kas ir vienotas sistēmas sastāvdaļa. Sniedzot psiholoģisko palīdzību ģimenei kā sistēmai, personība var attīstīties un augt daudz produktīvāk.
   Mēs esam pārliecināti, ka jūs varat īstenot savus sapņus un esam gatavi būt jums līdzās tik ilgi, cik nepieciešams, lai tos sasniegtu.
   Izvērtējot savu pagātni un tagadni, ir iespējams atrast resursus nākotnei.

   Piedāvājam tālākizglītības programmas pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, sociālajiem darbiniekiemRadošā psiholoģijas centra "Ģimenei" dibinātājs:
Biedrība radošais psiholoģijas centrs "Ģimenei",
Reģ.Nr. 42103020624Tālākizglītības programmu realizētājs:
SIA "Saulespuķe K",
Reģ.Nr. 40008162974