5.novembrī -> Senču mantojums - Liepājā
no 7.oktobra -> Nodarbības pirmsskolas pedagogliem - Liepājā
12.- 13.novembrī -> Seminārs „Meklējiet sievieti” - Grobiņā

"Attiecības" - Liepājā 5.novembrī

Ceļu uz apzināšanos nav iespējams ne saīsināt, ne arī atvieglināt. Attīrīšanos, kas ved pie apzināšanās arī nav iespējams ne atvieglināt, ne samazināt.Laime, kas dzīvo mūsos, ja ir atnākusi, tad KOPĀ AR MUMS ARĪ AUG. Berts Helingers
/Divejādā  laimes daba/

Senču mantojums 

Tēma semināram:

Attiecības pašam ar sevi, manas personības daļas upuris, glābējs, varmāka

5.novembrī Liepājā

Šī dinamika kā vadmotīvs ir izvēlēta semināram, jo dzīvē ļoti bieži kāpjam atkal un atkal uz vieniem un tiem pašiem grābekļiem, atkārtojot precīzi vienus un tos pašus attiecību modeļus. Neapzinoties kāpēc un kā vārdā to darām. Šis attiecību modelis atkārtojas gan starppersonu attiecībās, gan dzimtas sistēmās, gan arī attiecībās pašam ar sevi.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Pasaku terapijas metodes pirmsskolas pedagoģiskajā darbā

24 stundu apmācības programmu pirmskolas pedagogiem

Programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749

Pasaka ir tā, kas:

  • Vēršas pie cilvēka radošās daļas, tā palīdz ieraudzīt to tēlu, kas ir apslēpts cilvēka Dvēselē,
  • Satur informāciju par dzīves procesu dinamiku. Pasakās var atrast pilnu cilvēcisko problēmu uzskaitījumu un tēlainus to risināšanas paņēmienus.
  • Pasaku terapija ir process, kas veido saikni starp notikumiem pasakās un uzvedību reālajā dzīvē. Tas ir process, kas pasaku jēgu pārnes realitātē.
  • Pasaku terapija ir iekšējās un ārējās pasaules atvēršana un atspoguļošana, jēgas piešķiršana pārdzīvotajam, nākotnes modelēšana. Izziņas process tēlainā formā, kas ir tik tuvs mūsu Dvēselei.
  • Pasaku prasmīga izmantošana palīdz pārvarēt krīzes un atreaģēt traumas.
  • Pasaku izmantošana ir ekoloģiska pedagogam.

[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Semināru cikls - Grobiņā

Meklējiet sievieti

Semināru cikls adresēts gan sievietēm, gan vīriešiem ar mērķi atrast kontaktu ar femīno (sievišķo) aspektu sevī.

Ciklā ir paredzēti 6 semināri, kuri notiks nedēļas nogalēs (sestdiena 10:00 - 20:00 un svētdiena 10:00 – 16:00)

Sabiedrība, kurā dzīvojam, liek lielu uzsvaru uz tādām maskulīnām vērtībām kā: sasniegumi, rezultāti, materiālā labklājība, kontrole, ārējā pieredze un realitāte...

Nemitīgi cenšoties sasniegt šīs vērtības un apmierināt savas un citu pieaugošās prasības, mēs aizvien vairāk attālināmies no sevis paša un zaudējam kontaktu ar savu femīno (sievišķo) dabu.

Rezultātā pamanām fizisku un emocionālu izsīkumu un neapmierinātību ar esošo dzīvi.

Nostiprinot sevī femīno apziņu, pievēršamies vairāk savai iekšējai dzīvei, uzturot ciešu saikni ar savām sajūtām, jūtām, instinktīvo funkcionēšanu. Tas palīdz atgūt iedvesmu, intuīciju, nodrošina apziņu ar papildus psihisko enerģiju.

Aktivizējot sevī femīno personības daļu, atgūstam spēkus pārvarēt emocionālās krīzes un attīstām radošo potenciālu sevī.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem (no 3–90 gadiem) ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka –  Džonsona kognitīvo spēju testu.

      Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

  • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
  • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
  • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

[ lasīt vairāk ]
  |   

Realizētie projekti

Mācību un attīstības centrs Saulespuķe

Liepājas pēdas Latvijā 4.maijā

Šogad piedalījāmies orientēšanās spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā” kā 5.kontrolpunkts kājāmgājēju komandu maršrutā.

 

Pie centriņa uz brīdi bija apstājušies dalībnieki no 91.kamandas. Mūs priecēja atraktīvās komandas, dalībnieku radošums un dzīves prieks. Dalībniekiem bija uzdevums atpazīt zīmējumos atainotās emocijas. Lai gan uzdevums nebija viegls, tas sagādāja abpusēju prieku. Mūsu novērojumi pēc kopējā piedzīvojuma: visprecīzāk emocijas atpazina tieši bērni.

Adrese Liepājā !!!

Kopš 2015.gada 1.novembra esat mīļi gaidīti mūsu jaunajās telpās Liepājā, Brīvības ielā 9

STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI

Ir noslēdzies PROJEKTS “STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI” , ko īstenojām kopā ar Jēkabpils un Daugavpils kolēģiem. Projekta ieguvumus var novērtēt vislabāk ģimenes, kuras piedalījās projektā. Vispārējam vērtējumam nododam vienu no produktiem e- bukletu:

"Ģimenes attiecību dārzs"
 

Projekts „Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei” tikpat kā noslēdzies

Kāda no ģimenēm Liepājā, kura piedalījās projektā „Stipra ģimene - veiksmes atslēga nākotnei” „Trīs ceturtdaļas” pasākumos ģimenēm sestdienās, pateicības vēstulē, kuru adresēja biedrības „Radošais psiholoģijas centrs ģimenei” vadītājai, par projektu raksta, ka projekta laiks bija ļoti vērtīgs un ģimeni satuvinošs, kā arī pārdomas veicinošs pasākums.
[ lasīt vairāk ]

Meklēšana

Esam kopā:

rigacoach.lv

tejasistaba.lv