17.– 19.jūnijā -> Vasaras izbraukuma seminārs sievietēm - Ziemupē
sestdienās -> Apmācības programma pedagogiem - Liepājā

Vasaras izbraukuma seminārs sievietēm - Ziemupē

17. – 19. jūnijā  Ziemupē „Laikās”

Sieviete

Reiz piedzima SIEVIETE, piedzima no jūras putām, no meža svaigā gaisa, no melnās zemes dzīlēm, no vispārējās mīlestības uguns.
Un viņa atcerējās, ka reiz tik ļoti vēlējās…
un atcerējās, kas reiz bija bijusi…
reiz vēlējās būt…

Jūnija vidus ir Saulgriežu laiks, kad dabā trakās ziedēšanas laiks tuvina mūs brieduma sākumam, Saule savā debesu ceļā sasniedz kulminācijas fāzi. Arī cilvēka dvēselē notiek kustības, kas prasās tapt apzinātas.

Lai apzinātu savus dvēseles procesus, risināmos uzdevumus un ceļus, pa kuriem virzīties, aicinu sievietes uz vasaras izbraukuma semināru Ziemupē, Baltijas jūras krastā, priežu mežā, klusumā un nošķirtībā no ārpasaules.

Kā darba instrumentu seminārā izmantosim senās tautas pasakas, mītus, meditāciju, mūziku un mākslu.

Seminārs nebūs par pasakām, tas būs par sievieti mūsos, par sievišķo spēku.

Vēstījumi un zināšanas, ko senās sievietes, „tās, kuras zina”, mums atstājušas, ir ieslēptas pasakās kodētā veidā. Sievietes, ja seko šai senajai balsij, spēj sajust seno pasaku kodus, var atbrīvot savus radošos spēkus un var informāciju nodot tālāk.

Jo sieviete ir tā, kurai ir jārada, - ja sieviete nerada, viņa mirst, gan garīgi, gan fiziski.

Sieviete ir spējīga radīt ne tikai gardu ēdienu, mājīgu telpu, bērnus, bet arī pati sevi un savu dzīvi.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Apmācības programma pedagogiem

36 stundu apmācības programma pirmskolas un vispārizglītojošo skolu sākumskolas pedagogiem, sociālajiem pedagogiem, psihologiem.

Bērnu attīstības uzdevumi līdz pusaudžu vecumam un radošās stratēģijas to risināšanai.

[Programmas realizētājs SIA "Saulespuķe K", reģistrācijas nr. 44103031749]

Programmas īsa anotācija:

Izglītības procesā, pedagoģiskās atbalsta sistēmas plānošanā un funkcionēšanā nozīmīga ir pedagogu, sociālo darbinieku, psihologu personības vispārējo kompetenču pilnveide par bērnu attīstības uzdevumiem līdz pusaudžu vecumam un radošo stratēģiju risināšanas pielietojumu darbā. Programma piedāvā stratēģijas attīstības uzdevumu risināšanai no dzimšanas līdz pusaudžu vecumposmam kā preventīvu pedagoģisko un sociālo darbu.


[ lasīt vairāk ]
  |   pievienot komentāru

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem

Intelektuālo spēju izpēte bērniem un pieaugušajiem (no 3–90 gadiem) ar Latvijā adaptētu un standartizētu Vudkoka –  Džonsona kognitīvo spēju testu.

      Kognitīvo spēju tests ietver sevī:

  • verbālo spēju (leksikas zināšanu un valodas attīstības),
  • domāšanas spēju (asociatīvā atmiņa, kvantitatīvā spriešana, skaņu atšķirība),
  • kognitīvās produktivitātes spēju ( uztveres ātrums un darba atmiņa ) izpēti.

[ lasīt vairāk ]
  |   

Realizētie projekti

Mācību un attīstības centrs Saulespuķe

Liepājas pēdas Latvijā 4.maijā

Šogad piedalījāmies orientēšanās spēlēs “Liepājas pēdas Latvijā” kā 5.kontrolpunkts kājāmgājēju komandu maršrutā.

 

Pie centriņa uz brīdi bija apstājušies dalībnieki no 91.kamandas. Mūs priecēja atraktīvās komandas, dalībnieku radošums un dzīves prieks. Dalībniekiem bija uzdevums atpazīt zīmējumos atainotās emocijas. Lai gan uzdevums nebija viegls, tas sagādāja abpusēju prieku. Mūsu novērojumi pēc kopējā piedzīvojuma: visprecīzāk emocijas atpazina tieši bērni.

Adrese Liepājā !!!

Kopš 2015.gada 1.novembra esat mīļi gaidīti mūsu jaunajās telpās Liepājā, Brīvības ielā 9

STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI

Ir noslēdzies PROJEKTS “STIPRA ĢIMENE – VEIKSMES ATSLĒGA NĀKOTNEI” , ko īstenojām kopā ar Jēkabpils un Daugavpils kolēģiem. Projekta ieguvumus var novērtēt vislabāk ģimenes, kuras piedalījās projektā. Vispārējam vērtējumam nododam vienu no produktiem e- bukletu:

"Ģimenes attiecību dārzs"
 

Projekts „Stipra ģimene – veiksmes atslēga nākotnei” tikpat kā noslēdzies

Kāda no ģimenēm Liepājā, kura piedalījās projektā „Stipra ģimene - veiksmes atslēga nākotnei” „Trīs ceturtdaļas” pasākumos ģimenēm sestdienās, pateicības vēstulē, kuru adresēja biedrības „Radošais psiholoģijas centrs ģimenei” vadītājai, par projektu raksta, ka projekta laiks bija ļoti vērtīgs un ģimeni satuvinošs, kā arī pārdomas veicinošs pasākums.
[ lasīt vairāk ]

Meklēšana

Esam kopā:

rigacoach.lv

tejasistaba.lv